A Vonatkerti Napló szerepe az iskola életében

A VONATKERTI NAPLÓ ISKOLAÚJSÁG FUNKCIÓJA ÉS CÉLJAI AZ ISKOLAI OKTATÓ ÉS NEVELŐ MUNKÁBAN

Az EJF Gyakorló Általános Iskolája havi rendszerességgel, fekete-fehér kivitelben, 16 oldalon megjelenő újsága, a Vonatkerti Napló.

A Vonatkerti Naplónak 2004 szeptemberéig 8 oldalnyi terjedelemben 140 száma jelent meg, megbízott felelős szerkesztővel. 2004 szeptemberétől az újság szerkesztését 9 fős szerkesztőbizottság vette át Döbrönteyné Csáki Beáta felelős szerkesztő irányításával. A 2004/2005. tanévben 12, a 2005/2006. tanévben 16 oldalra bővült a terjedelem. Az előfizetők száma - a 2004. szeptember előtti számhoz képest - az elmúlt tanévre megduplázódott.

Az újság funkcióját és formátumát tekintve az addigi hagyományok megőrzése ill. szükséges mértékű változtatása mellett meg kell mutassa az iskola mindennapi életét, s a jövő számára iskolatörténetként is helyt kell állnia.

Az iskolai nevelő-oktató munkához kapcsólódóan az alábbi fontos célok fogalmazódtak meg:

Újságolvasásra nevelés: A gyerekek az iskolai élethez közvetlenül kapcsolódó információkhoz jutnak az életkoruknak megfelelő igényes, minőségi, tartalmas kivitelben.

Ösztönzés írott anyag elkészítésére: Egyre többeket ösztönöz írásra, hogy társai verseit, elbeszéléset, tudományos, művészeti, sport és egyéb témájú írásait olvashatják a Napló oldalain. Azok is szerepelhetnek sikeresen, akik esetleg tanórákon nem annyira eredményesek.

Identitás tudat erősítése: A gyerekek büszkék, ha saját és társaik irásait, grafikáit, tanulmányi, sport, művészeti eredményeit látják, olvassák a lapban.

Írott sajtóként közvetlen helyi példa és kapcsolódás a nyolcadik osztályos médiaoktatás tantárgyhoz.

Az iskola nevelő-oktató munkájával párhuzamosan kiemelt figyelmet fordít a szabadidő hasznos eltöltésére. (Gyaxi DSE, Tinódisok Csapata, Vízenjárók Csapata, Családi Klub programjai.) Ezt a szellemet tükrözik és támasztják alá a VN állandó- és alkalmi rovatai: hivatalos információk, diákírások, diáktanács hírei, szabadidős tevékenységek programjait nyomon követő rovatok, sport, művészetek, idegennyelv, hasznos kerti tudnivalók, könyvajánló, öko-információk.

Külön említést igényel a város sportolóit, és bajai edzők tevékenységének tükrében sportágakat bemutató állandó rovat, a Sportré, továbbá a három ballagó nyolcadik osztály decembertől májusig olvasható kétszer két oldalas bemutatkozó rovata a Ballagó ABC. A Kertünk tája - Kert Erzsi néni - az iskola technikai dolgozója és egyben a gyerekek által kedvelt kertésze - rovata, havonta érdekes növényismertetőkkel, gondozási tippekkel. Minden évben a januári szám Tárogató címmel a szülők iskolaválasztását segítő, iskolánkat bemutató információkkal egészül ki. A 16 oldalt díszítő grafikák tanulói munkák.