PET-palack és papírgyűjtés

Hagyományainkhoz híven az idén is szervezünk hulladékgyűjtést.
Időpontja: 2016. október 24-27., naponta 7-17 óráig.
Helyszín: iskolánk belső udvara.

Kérjük, hogy a papírt mindenki mérje le otthon, és a mennyiséget diktálja be az osztályfőnökének. Ezt a hulladékot az udvaron található konténerbe kell betenni. A legtöbbet gyűjtő gyerekek jutalomban részesülnek. 
A PET-palackok összepréselt formában kerüljenek a kihelyezett BIG-zsákba.

Jó szorgoskodást kívánunk!

Döbrönteyné Csáki Beáta rendezvényi koordinátor

DÖK

Iskolánk diákönkormányzati elnök- és alelnökválasztása rendben lezajlott.
Összesen 429 tanuló adta le szavazatát, amelyből 413 volt érvényes.
Papp Rebeka 260 szavazatot, Pálfi Ágnes 153 szavazatot kapott.

Az ünnepélyes beiktatásukra 2016. október 19-én kerül sor.

Gratulálunk és sikeres, jókedvű tanévet kívánunk nekik!

Serei Anita DÖK összekötő tanár

Gemenc túra

Kedves Próbázók!

A 2016. október 8-i, szombati túra útvonalát módosítottuk könnyebbre és rövidebb távra.
A gyülekező ugyanabban az időpontban és helyszínen lesz (8,15 óra – a TESCO bejárata előtt).
Kérjük, hogy mindenki az időjárásnak megfelelően öltözködjön, és olyan lábbelit viseljen (vízálló lábbeli, réteges öltözködés, esőköpeny)!

    Balatoni Zsolt szervező

Tanítási szünet

2016. október 15-én, szombaton iskolánkban tanítási szünet lesz.

Délszláv Hagyományőrző Klub

Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!

     A klub megszervezésének ötlete már korábban felvetődött bennem. Soknemzetiségű városunkban nagyon sokan élnek bunyevácok, a kicsit tágabbi környezetben sokacok és más déli szláv nemzetiségek. A belvárosban sétálva nagyon gyakran bekapcsolódhatnak az odalátogatók a hangulatos délszláv táncházakba. Bizonyára nagyon sok iskolánkba járó tanuló családjában is jelen van ez a nemzetiségi hovatartozás. Ha a szülők talán már nem is beszélik a nyelvet, de a nagyszülők életében még talán jobban jelen volt a hagyományok őrzése, ápolása. Remélhetőleg örülnének ezek a családok, ha itt, iskolánkban szervezetten is lenne erre lehetőség. Szeretném egybegyűjteni mindazokat a tanulókat 1-8. osztályig, akik szívesen bekapcsolódnának a hagyományainkat ápoló munkába.

A tanév helyi rendje

Kedves Szülők!
A tantestület elfogadta a tanév helyi rendjének tervezetét, amelyet a szülői választmány októberben véleményez. Tájékoztatásul közzétesszük honlapunkon.

Fajszi Éva igazgatóhelyettes

Közérdekű információ

Tisztelt Szülők!

 A Vonatkertben található játszótérre 2007-ben helyezték el az európai játszótér szabványnak megfelelő eszközöket, mert a régi, elöregedett fából készült játékok nem feleltek meg az új követelményeknek. Az irattárunkban megtalálható műszaki leírásban szerepel, hogy ez egy „a legmagasabb biztonsági szabványoknak megfelelő, a gyerekek mozgásigényét kielégítő és mozgásra ösztönző játszótér”. Iskolánk karbantartói folyamatosan végzik az állagmegóvási és javítási munkákat, hogy az eszközök biztonságosak legyenek. Az utóbbi időben azonban ezt a játszóteret elkezdték használni a felnőttek edzés céljából, aminek következtében jelentősen romlott az eszközök állapota. (A város kültéri edzőterme a Petőfi-szigeten található.) A gyermekek védelme érdekében - a rendőrség javaslatára - helyeztük ki azokat a feliratokat, amelyek tájékoztatnak a játszótéren található eszközöket biztonságosan használhatók köréről. Ezekre a feliratokra azért is szükség van, hogy azok a felnőttek, akik a gyermekek számára készített eszközöket használva megsérülnek, nem tarthatnak igényt kártérítésre, illetve kötelezhetőek az eszközökben okozott kár megtérítésére.

A játszótér jelenleg biztonságos, és bármely gyermek számára rendeltetésszerűen használható. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez így maradjon!

Köszönjük megértésüket!

Fajszi Éva igazgatóhelyettes

Testnevelés besorolás

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy iskolánkban 2016. szeptember 14-én (szerdán) reggel 8 órakor testnevelés besorolást végez az iskolaorvos.
Amennyiben gyermekének olyan betegsége van, amely indokolja a könnyített testnevelésen való részvételt, a gyógytestnevelésre való besorolást, esetleg a testnevelésóra alóli teljes felmentést, valamint már gyógytestnevelésre jár, kérjük, jelenjen meg a fent jelzett időpontban az iskola orvosi rendelőjében.
A gyermek legutóbbi orvosi leleteit kérjük, hozza magával!

Nagyné Szabián Zita iskolavédőnő

Tanévnyitó ünnepély

Tisztelt Szülők!
Tanévnyitó ünnepélyünket 2016. augusztus 31-én, szerdán 17 órai kezdettel tartjuk a Vonatkertben (rossz idő esetén iskolánk sportcsarnokában).
Kérjük, hogy az 1. évfolyamos tanulók az iskola főbejáratánál, a lépcső előtt gyülekezzenek 3/4 5 órakor tanító nénijük mellett!

Kupszáné Ozvald Katalin képzési igazgatóhelyettes

Oldalak