Gemenc túra

Kedves Próbázók!

A 2016. október 8-i, szombati túra útvonalát módosítottuk könnyebbre és rövidebb távra.
A gyülekező ugyanabban az időpontban és helyszínen lesz (8,15 óra – a TESCO bejárata előtt).
Kérjük, hogy mindenki az időjárásnak megfelelően öltözködjön, és olyan lábbelit viseljen (vízálló lábbeli, réteges öltözködés, esőköpeny)!

    Balatoni Zsolt szervező

Tanítási szünet

2016. október 15-én, szombaton iskolánkban tanítási szünet lesz.

Délszláv Hagyományőrző Klub

Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!

     A klub megszervezésének ötlete már korábban felvetődött bennem. Soknemzetiségű városunkban nagyon sokan élnek bunyevácok, a kicsit tágabbi környezetben sokacok és más déli szláv nemzetiségek. A belvárosban sétálva nagyon gyakran bekapcsolódhatnak az odalátogatók a hangulatos délszláv táncházakba. Bizonyára nagyon sok iskolánkba járó tanuló családjában is jelen van ez a nemzetiségi hovatartozás. Ha a szülők talán már nem is beszélik a nyelvet, de a nagyszülők életében még talán jobban jelen volt a hagyományok őrzése, ápolása. Remélhetőleg örülnének ezek a családok, ha itt, iskolánkban szervezetten is lenne erre lehetőség. Szeretném egybegyűjteni mindazokat a tanulókat 1-8. osztályig, akik szívesen bekapcsolódnának a hagyományainkat ápoló munkába.

A tanév helyi rendje

Kedves Szülők!
A tantestület elfogadta a tanév helyi rendjének tervezetét, amelyet a szülői választmány októberben véleményez. Tájékoztatásul közzétesszük honlapunkon.

Fajszi Éva igazgatóhelyettes

Közérdekű információ

Tisztelt Szülők!

 A Vonatkertben található játszótérre 2007-ben helyezték el az európai játszótér szabványnak megfelelő eszközöket, mert a régi, elöregedett fából készült játékok nem feleltek meg az új követelményeknek. Az irattárunkban megtalálható műszaki leírásban szerepel, hogy ez egy „a legmagasabb biztonsági szabványoknak megfelelő, a gyerekek mozgásigényét kielégítő és mozgásra ösztönző játszótér”. Iskolánk karbantartói folyamatosan végzik az állagmegóvási és javítási munkákat, hogy az eszközök biztonságosak legyenek. Az utóbbi időben azonban ezt a játszóteret elkezdték használni a felnőttek edzés céljából, aminek következtében jelentősen romlott az eszközök állapota. (A város kültéri edzőterme a Petőfi-szigeten található.) A gyermekek védelme érdekében - a rendőrség javaslatára - helyeztük ki azokat a feliratokat, amelyek tájékoztatnak a játszótéren található eszközöket biztonságosan használhatók köréről. Ezekre a feliratokra azért is szükség van, hogy azok a felnőttek, akik a gyermekek számára készített eszközöket használva megsérülnek, nem tarthatnak igényt kártérítésre, illetve kötelezhetőek az eszközökben okozott kár megtérítésére.

A játszótér jelenleg biztonságos, és bármely gyermek számára rendeltetésszerűen használható. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez így maradjon!

Köszönjük megértésüket!

Fajszi Éva igazgatóhelyettes

Testnevelés besorolás

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy iskolánkban 2016. szeptember 14-én (szerdán) reggel 8 órakor testnevelés besorolást végez az iskolaorvos.
Amennyiben gyermekének olyan betegsége van, amely indokolja a könnyített testnevelésen való részvételt, a gyógytestnevelésre való besorolást, esetleg a testnevelésóra alóli teljes felmentést, valamint már gyógytestnevelésre jár, kérjük, jelenjen meg a fent jelzett időpontban az iskola orvosi rendelőjében.
A gyermek legutóbbi orvosi leleteit kérjük, hozza magával!

Nagyné Szabián Zita iskolavédőnő

Tanévnyitó ünnepély

Tisztelt Szülők!
Tanévnyitó ünnepélyünket 2016. augusztus 31-én, szerdán 17 órai kezdettel tartjuk a Vonatkertben (rossz idő esetén iskolánk sportcsarnokában).
Kérjük, hogy az 1. évfolyamos tanulók az iskola főbejáratánál, a lépcső előtt gyülekezzenek 3/4 5 órakor tanító nénijük mellett!

Kupszáné Ozvald Katalin képzési igazgatóhelyettes

Javítóvizsga

Iskolánkban azok a diákok, akiknek nem sikerült teljesíteni a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket, 2016. augusztus 23-án, kedden 8:00 órakor tehetnek javítóvizsgát.

Sikeres felkészülést kívánunk!

Fajszi Éva igazgatóhelyettes

Tankönyvosztás

Alsó tagozat
Az általános iskolák 1. és 2. évfolyamán az állam átvállalja a tankönyvek költségeit, és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére. A tankönyvcsomagokat a tanévnyitó ünnepség (2016. augusztus 31. 17 óra) után az osztályokban vehetik át a szülők.

A 3. és 4. évfolyamon a tanulók az első tanítási napon veszik át a munkafüzeteket, a tankönyveket pedig az első és/vagy második tanítási napon kölcsönzik ki a könyvtárból (vásárlási lehetőség nincs). Amennyiben a tanulók szeretnék megtartani ezeket a könyveket, akkor tanév végén a kello webshop felületén megadott aktuális áron tudják megtéríteni.

Felső tagozat
5.-8. évfolyam
on a tankönyvek a következő időpontban vehetők át:
2016. augusztus 30. (kedd) 8:00-16:00
A térítésmentes diákok tankönyvosztáskor átvehetik a munkafüzeteket, a tankönyveket pedig az első tanítási napokon tudják a könyvtárból kikölcsönözni (vásárlási lehetőség nincs). Amennyiben a tanév végén megállapítható, hogy a tankönyvet úgy használták, hogy nem adható tovább, akkor a tanév végén a kello webshop felületén megadott aktuális áron tudják megtéríteni.

A kiszállított tankönyvek alapján számláz a Kello, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban. A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2016-2017. tanévben a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. bankszámlaszáma, melyre a befizetéseket/utalásokat küldhetik a következő:
64400068-30107825-11100049
Utalás esetén a közlemény rovatban kérjük feltétlenül tüntessék fel a tanuló nevét és 11 jegyű oktatási azonosítóját!

Szülők részére kialakított felület (www.szuloifelulet.kello.hu) által lehetőségük van gyermekük adatainak ellenőrzésére és a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követésére és rendezésére.

Számlát a tankönyvekkel együtt, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében kapnak (kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént), amelynek befizetési határideje: 2016. szeptember 15.

Azon tanulók, akiknek 2016. április 29. óta változás történt a státuszukkal kapcsolatban, tankönyvosztáskor be kell mutatniuk, hogy a jogosultságot igazoló dokumentumaik érvényesek!

Mihalik Laura tankönyvfelelős

Oldalak