Kedves Szülők!

Kéréssel fordulok Önökhöz. A gyerekek által kinőtt iskolai egyenblúzokat, ingeket szíveskedjenek behozni iskolánkba Hamvas Zsuzsanna kolléganőnek. Így lehetőség nyílik arra, hogy csere útján minden tanulónk a saját méretének megfelelőt találja majd.
Köszönjük!

Gelleyné Halas Éva
gyermekvédelmi felelős

Tinódis hír

Az októberi papírgyűjtésen a 3. b osztály közössége volt a legeredményesebb papírgyűjtő. Az egyénileg legtöbb papírt hozó: Nagygellér Nadin 1. a osztályos tanuló volt.
Az eredményes munkáért jutalomban részesültek.

Gelleyné Halas Éva

Módosult a tanév rendje

A szülői választmány elnökével történt egyeztetés után a nevelőtestület 2 pontban módosította a tanév rendjét.

  1. A 28/2012-es NGM rendelet (116. sz. Magyar Közlöny) miatt:
    2012. december 1., szombat: tanítás nélküli munkanap,
    2012. december 31., hétfő: pihenőnap,
    2013. január 2., szerda: munkanap.
  2. A fogadóórákat minden pedagógus egységesen (alsó tagozat, felső tagozat, napközi)
    17 órakor kezdi.

Fajszi Éva

A Tinódis Egyesület hírei

A Tinódis Egyesület 2012. október 17-én számháborút és rókavadászatot tartott. A résztvevő tanulókat cukorkával jutalmazta.

Gelleyné Halas Éva

 

A Gyaxi DSE hírei

A Gyaxi DSE 2012 szeptemberében a gyermekek testnevelésére, valamint a szabadidő eltöltés segítésére, az iskola felszereltségének pótlására 50 db gumilabdát vásárolt.
A Gyaxi DSE 2012. október 13-án Mórágy és környékére kirándult. Az autóbuszköltséghez az egyesület a DSE tagoknak fejenként 400,- Ft hozzájárulást nyújtott.

Gelleyné Halas Éva

SZJA 1%

A Gyakorlós Gyermekekért Alapítvány 2011-ben 517.860.- Ft-ot kapott a jövedelemadójuk 1%-át felajánló támogatóitól, amelyet más forrásokból származó bevételeivel együtt az alapító okiratának megfelelő célokra fordította: hozzájárult a gyakorlós gyermekek művelődési, sportolási, táborozási lehetőségeinek fejlesztéséhez, tanulóinak tanév végi jutalmazásához, az iskolán belüli eszközök  modernizálásához.
Felajánlásukat köszönjük és kérjük, továbbra is támogassák iskolánkat adójuk 1%-val!

A Gyakorlós Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma nevében:
Kenyeres Edina elnök

Mesemondó verseny

Kedves Gyerekek!

A mesemondó verseny iskolai fordulóját november első felében tartjuk.
A versenyre olyan magyar népmesével lehet készülni, amelynek elmondása 5 percnél nem tart tovább. Nevezni minden évfolyamon lehet.
Az alsó tagozatosok versenye november 6-án, kedden, a felsősöké november 7-én, szerdán délután lesz.
Addig is barangoljatok a mesék birodalmában, válasszatok ki egy szép történetet!
Hiszen „a mese olyan helyszínre viszi el az embert, ahol ritkán jár, az ősképek birodalmába, ezért már maga a megmerítkezés is felszabadító erővel hat.” (Boldizsár Ildikó)

Kovácsné Tettinger Mária

Boxutca a Gyaxiban

Szeptemberben értesültünk arról, hogy egy sorsolás eredményeként iskolánk felső tagozatos tanulói 1 évig díjmentesen használhatják a suliBox szekrényeket. Október elején érkeztek meg. Fiatalos, barátságos hangulatot teremtenek az új szárny folyosóján. Tanulóink örömmel vették birtokba a rekeszeket, hiszen ezekben biztonságosan el tudják helyezni az értékeiket. Ezen kívül személyes holmikat, könyveik egy részét is a szekrényükben tárolhatják, így kisebb a táskájuk súlya. A lakatnyitás némi problémát okozott, de könnyen vették az akadályt.
Rendkívül fontos:
A lakat kódját senki ne tudja meg, mert az értékek csak így vannak biztonságban!
A szekrényekre nagyon kell vigyázni, hiszen nem a mi tulajdonunk, csak használatra kaptuk és rongálás, nem megfelelő használat esetén meg kell téríteni az okozott kárt!

Fajszi Éva

Köszönet!

A gyakorlóiskola nevében tisztelettel megköszönöm a FitoHorm Kft.  felajánlását, amely során egy fénymásolóval ajándékozta meg iskolánkat, ami a mindennapok során a továbbiakban nagy hasznunkra lesz.

Perhács Attila
igazgató

Oldalak