Vonatkerti Napló - Döbrönteyné Csáki Bea bemutatkozása szerkesztőként

2004 szeptemberétől Döbrönteyné Csáki Beáta (ének-zene - rajz-vizuális nevelés szakos) tanárnő vette át a lap felelős szerkesztői teendőit, aki a tanévet - három év pályakezdő tanítás után - nem az iskolában, hanem otthon, gyermekáldás elé nézve kezdte meg.
Önmagáról, elképzeléseiről és a Vonatkerti Napló további sorsáról az alábbiakat olvashatták a lap 2004. szeptemberi számában.

 

Leteszem a hangvillám...

... kezdtem a mondatot, aztán megálltam és elgondolkodtam, hányféleképp folytathatnám.
Elsősorban talán úgy, hogy az eszköz még nem vonul nyugdíjba, csupán a gazdájával együtt néhány éves „szabadságra”.
Az idézőjel gondolom egyértelmü utalás arra, hogy megüresedett kezem, nem karba teszem – bár meg kell vallanom, hogy egy bizonyos karba (egy éneklőbe) téve, szép emlékeket tudok a hátam mögött – hanem a hangvilla szabadsága alatt jómagam sem kívánok tétlenkedni.
Alapvetően két fontos feladat köré kell összpontosítanom tudásomat, képességeimet, jó megérzéseimet. Az egyik már ismert számomra, ezért a mondatot így is folytathatnám: …dajkálom a kisbabám. A másik feladat viszont sok területen ismeretlen számomra, ugyanis még sohasem szerkesztettem újságot.
Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy a Wölfl Feri bácsi nyugdíjba vonulása kapcsán megüresedő Vonatkerti Napló szerkesztői teendőit összehangoljam. Talán furcsának tűnhet ez a vállalkozás egy ének szakos kolléga részéről. Vagyis mit akar egy „veréb” a sajtónál. Mentségemre szolgáljon, hogy a másik szakom rajz, így talán bocsánatos bűn Feri bácsi nyomdokaiba lépnem. Miért vállalkozom rá?
Csáki BeaEgyfajta kíváncsiságból…és azt hiszem, ez a fajta kiváncsiság még nem igazán egy főszerkesztői ambíciókkal megáldott személy kiváncsisága. Őszintén be kell vallanom: az elsődleges motíváció a számítógépes szöveg- és grafikai szerkesztés.

Ez a fajta kíváncsiságom kb. nyolc évvel ezelőtt kezdődött, amikor bátyáim jóvoltából számítógép elé ülhettem. Megmutatták, hogy kell bekapcsolni, és mellékeltek hozzá egy kupac vastag könyvet. Szakdolgozat írás előtt álltam. Még sohasem jelentett számomra ilyen szórakozást egy kötelező, hosszú dolgozat megírása. Mire elkészült, kitanultam a szövegszerkesztő programot. Az államvizsga után jómagam is a munkanélküliek hosszú sorát bővítettem, és - összekötve a kellemeset a hasznossal - választottam egy, a munkanélküli központ által támogatott tanfolyamot, ami segített a fennmaradó könyvkupac gyorsabb feldolgozásában. Ennek eredményeképpen már papírral is tudtam igazolni, hogy van némi közöm az okos gépekhez és adminisztrátori állast kaptam a Bajai Kórház Neurológiai osztályán. Egy évig szerkesztettem meghatározott forma szerint zárójelentéseket, orvosi beutalókat stb.

Osztálykép

Ezt a számomra kicsit egyhangú munkát 1998-ban lányom születése szakította félbe. A vele töltött három év alatt eljutottam egy újabb szakdolgozat elé. Egy mohácsi zeneszerzőről írtam, aki egyrészt édesapám legjobb barátja volt, másrészt Gyuri bátyámat „fertőzte” meg a zene szeretetével. Ő szorgalmazta, hogy Laci bácsi szerzeményei megjelenjenek nyomtatásban, s bíztatására vállalkoztam a kéziratos kották számítógépes grafikai leírására. Ez a számomra ismeretlen program nem kottaíró, hanem kifejezetten grafikai program volt, nyomdákban sokhelyütt használják (Corel Draw). Autodidakta módon ismertem meg a kottaíráshoz szükséges részeit. Az újságszerkesztéssel e program tág lehetőségeivel is megismerkedhetnék.

 

A főszerkesztői teendők, tudom, nem merülnek ki ennyiben – naiv lennék, ha így gondolnám. A formátumot megelőzve az újság funkcióját kell szem előtt tartanunk, hogy - az eddigi hagyományok megőrzése, illetve szükséges mértékű megváltoztatása mellett - a jelen olvasóinak megmutassa életünket, a jövő számára iskolatörténetként álljon helyt.
A Napló oldalain továbbra is olvashatók illetve láthatók lesznek tanulóink irodalmi, képzőművészeti alkotásai, tudományos-, zenei- és sport vonatkozású tevékenységének bemutatása. Nem maradhatnak ki a szabadidő hasznos eltöltését elősegítő programok és beszámolók, természet- és környezetvédelmi tárgyú információk. Megszólalási lehetőséget szeretnénk biztosítani mind a szülői munkaközösség, mind pedig a diákönkormányzat számára. Helyet kap egy oktatáspolitikai, továbbá egy a régi diákokat megszólaltató rovat. Végül, de nem utolsó sorban, nem maradhat ki a közkedvelt idegennyelvi oldal sem.
A fent felsorolt sokoldalúságot biztosító információk összeállítását egyszemélyben felvállalni valószínüleg nem volna reális elképzelés. Az említett területek mindegyikét egyformán, az újság funkciójának megfelelő kellő mélységig, több személy láthatja csak át. Ez indokolja, hogy a Vonatkerti Napló témaköreinek az adott szakterületekhez értő felelősei legyenek. Szerencsére olyan emberek vesznek körül, és támogatnak, hogy egy dologban biztos lehetek: segítség hiányát nem fogom szenvedni.

csébé