Testnevelés besorolás - 2016. május 4.

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy iskolánkban 2016. május 4-én (szerdán) reggel 8 órakor testnevelés besorolást végez az iskolaorvos.
Amennyiben gyermekének olyan betegsége van, amely indokolja a könnyített testnevelésen való részvételt, a gyógytestnevelésre való besorolást, esetleg a testnevelés óra alóli teljes felmentést, valamint már gyógytestnevelésre jár, kérjük jelenjen meg a fent jelzett időpontban az iskola orvosi rendelőjében.

A gyermek legutóbbi orvosi leleteit kérjük, hozza magával!

Nagyné Szabián Zita iskolavédőnő

vonatkerti_menu.jpg

Megjelent a Vonatkerti Napló 2016. áprilisi száma.

logo_etkezesi.jpg

A mellékelt étkezési megrendelőt a szülőknek 2016. május 20-ig kell visszajuttatniuk az iskolába.

Metzinger Rózsa Ibolya

Menzabefizetés

logo_etkezesi.jpg

2016. május 9-én és május 10-én reggel 7.15-től 15.30-ig.

Igazgatói dicséretek

2016 áprilisában igazgatói dicséretben részesültek tanulóink.

Nyugdíjas találkozón láttuk vendégül kollégáinkat intézményünkben 2016. március 31-én.
A cikk a Bácskai Naplóban jelent meg.

Tájékoztatás

Alkalmazotti közösségünk a fenntartóváltással kapcsolatban –ellenőrzött körülmények között- titkosan véleményt nyilvánított.
Az 57 fő közül 22 fő támogatta a fenntartóváltást a Bajai Református Egyházközség javára. A fenntartói jog átadását nem támogatta 30 fő. 5 kolléga nem kívánt élni véleménynyilvánítási jogával.

Perhács Attila
intézményvezető

Titkos véleménynyilvánítás

tabla_szavazas_elhalasztasa.jpg

Tisztelt Szülők!

2016. április 27-én 16-20 óra között lehetőséget biztosítottunk a szülőknek, hogy a fenntartóváltással kapcsolatosban ellenőrzött körülmények között az iskolában titkosan is véleményt mondjanak. A 172 szavazatból a Bajai Református Egyházközséget 94 fő, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét 6 fő támogatta. A fenntartói jog átadását nem támogatta 72 fő. A többi szülő távolmaradásával nyilvánította ki véleményét. A fenntartóváltás támogatásához 284 egyházi szavazatra lett volna szükség. A dokumentumokat intézményünk irattárában helyezzük el. Nagyon szépen köszönjük a szavazatszámláló bizottság tagjainak, az adminisztrációt vezető kollégáknak és szülőknek a munkájukat! A kialakult helyzettel kapcsolatban továbbra is számítunk az Önök türelmére, megértésére, támogatására. Köszönet azoknak, akik tegnap -szabadidejükből áldozva, az iskolánk bejárata mellett látható felirat ellenére- eljöttek a szavazásra!

Perhács Attila
intézményvezető

Szavazás

Tisztelt Szülők!
Ma 16-20 óra között a szülői vélménynyilvánítás iskolánk könyvtárában lesz.
Szeretnénk végre békében és nyugalomban folytatni a munkát, ezért kérjük jöjjenek el!

Közlemény

Tisztelt Szülők!

Intézményünk nagy múlttal rendelkező, állami fenntartású iskola. A gyermekek szilárd erkölcsi értékrenddel érkeznek a családokból, és az itt dolgozó pedagógusok, technikai dolgozók –annak ellenére, hogy nem vagyunk egyházi intézmény– támogatják a családokat ezen értékek megtartásában, építésében. Az egyházakkal példaértékű kapcsolatot alakítottunk ki, minden családnak lehetősége van világnézete, felekezti hovatartozása szerint az erkölcstan vagy a hit-és erkölcstan választására. A hittantanároktól folyamatos pozitív visszajelzést kapunk az együttműködésre. Soha semmiféle panasz nem érkezett emiatt! A családokat partnernek tekintjük, folyamatos kapcsolatban állunk velük, és a közös értékek mentén próbáljuk nevelni a gyermekeket.

Tisztelt Szülők!

és az általa képviselt csoport időt, pénzt és energiát nem kímélve azon dolgozik, hogy a szülői véleménynyilvánítás során a szavazatszámláló urna kikerüljön az iskolából. Ezt elfogadhatatlannak tartjuk!

A szülők kérésére megszervezzük a titkos véleménynyilvánítást, korrekt világos szabályokkal, ellenőrzött körülmények között az iskolában.

Tisztelt Szülők!

2016. április 4-én a fenntartóváltással kapcsolatos szülői nyilatkozatok felbontásánál és számlálásánál mindkét egyház képviselői jelen voltak, az eredményt, a jegyzőkönyvet elfogadták és aláírásukkal hitelesítették, jogi kifogással nem éltek. A 271 db beérkezett nyilatkozatból a Bajai Református Egyházközséget 165 db, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét 21 db támogatta. A fenntartói jog átadását nem támogatta 84 db nyilatkozat, 1 db pedig érvénytelen volt. Mindezek alapján a következő határozat született:

A fenntartóváltással kapcsolatos szülői nyilatkozatok összeszámlálása alapján a beíratott 567 fő arányában a Bajai Eötvös József Általános Iskola fenntartóváltásához szükséges szülői nyilatkozatok száma nincs meg (284 fő).

iskola_galeria_logo.jpg

Meghívjuk Önt a Bajai Eötvös József Általános Iskolába (Baja, Bezerédj u. 15.)

Szujer Enikő, Szüllő Soma,
valamint a tűzzománc műhely alkotóinak

munkáiból rendezett kiállításra.

A kiállítás megnyitója 2016. április 25-én 16,30 órakor lesz.

Iskolánk tanulói 2016. április 14-én elsősegély-nyújtás versenyen vettek részt a Petőfi–szigeten, az Ifjúsági Szállóban. A szervező a bajai Vöröskereszt volt.
A versenyzőknek elméleti és gyakorlati állomásokon kellett helytállniuk. A gyakorlati feladatok között szerepeltek a csonttörés, az ájulás, az égési sérülések, a szemsérülések, a vérzés, az eszméletlen beteg ellátása és az újraélesztés is.

Tartalom átvétel