Tanévnyitó ünnepély

Tisztelt Szülők!
Tanévnyitó ünnepélyünket 2015. augusztus 31-én, hétfőn 17 órai kezdettel tartjuk a Vonatkertben (rossz idő esetén iskolánk sportcsarnokában).
Kérjük, hogy az 1. évfolyamos tanulók az iskola főbejáratánál, a lépcső előtt gyülekezzenek 3/4 5 órakor tanító nénijük mellett!

Kupszáné Ozvald Katalin képzési igazgatóhelyettes

Tankönyvosztás

konyv.gif

A tankönyvek a következő időpontokban vehetők át iskolánkban:
Alsó tagozat:    2015. augusztus 25. (kedd) 8:00-16:00
Felső tagozat:  2015. augusztus 28. (péntek) 8:00-16:00

Számlát a tankönyvekkel együtt, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében kapnak, amelynek befizetési határideje: 2015. szeptember 15.

Javítóvizsga

Iskolánkban azok a diákok, akiknek nem sikerült teljesíteni a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket, 2015. augusztus 25-én, kedden 8:00 órakor tehetnek javítóvizsgát.

Sikeres felkészülést kívánunk!

Fajszi Éva igazgatóhelyettes

Nyári ügyelet 2015

A nyári ügyeleti beosztás a mellékelt csatolmányban található.

Igazgatói dicséretek

2015. június hónapban tanulóink igazgatói dicséretben részesültek.

Köszönetnyilvánítás

rotary_club_adomany_2015.jpg

A Rotary Club Baja egyik célkitűzése – többek között – a rászorultak segítése mellett a tehetségek és az ifjúság támogatása.
Ennek keretében 96.000,- Ft összértékű adományt kapott iskolánk, amelyet a tanév végi jutalomkönyvek megvásárlására használtunk fel.

Tisztelettel köszönjük a Rotary Club Baja felajánlását!

Perhács Attila igazgató

Tisztelt Szülők!

A tanév végéhez közeledve a gyermekük számára már szükségtelen tankönyveket a földszinti aulában elhelyezett kosárban helyezhetik el 2015. június 8-15. között.
Köszönjük!

Mihalik Laura

Igazgatói dicséretek

2015. április-május hónapban tanulóink igazgatói dicséretben részesültek.

vonatkerti_menu.jpg

Megjelent a Vonatkerti Napló 2015. május-júniusi összevont száma.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatásul nyilvánosságra hozom a gyakorlóiskola ügyében meghozott EMMI döntést tartalmazó levelet, melyből kiderül, hogy a KLIK az iskola jelenlegi magas színvonalon történő működéséhez megfelelő támogatást biztosít a jövőben is. A minisztériumi garanciák miatt az "Eötvös József Általános Iskola" nevet kapó intézmény gyakorlati helyet fog biztosítani a változatlanul működő főiskolai tanítóképzés számára is.
Iskolánk jelenlegi önállósága megmarad.
Meggyőződésem, hogy  képesek vagyunk értékeink megőrzésére és a szakmai megújulásra. A kollégák, a tanulók és a szülők együttműködésével, a fenntartó támogatásával a XXI. század értékadó és értékközvetítő iskolája lenni, mely az alternatív pedagógiák jól bevált tapasztalatait felhasználva, egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire építve, képes új utakat keresni.

Perhács Attila igazgató

iskola_galeria_logo.jpg

Meghívjuk Önt az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájába (Baja, Bezerédj u. 15.)

a gyakorlóiskola tanulóinak alkotásaiból rendezett kiállításra.

A kiállítás megnyitója 2015. június 1-jén 16,30 órakor lesz.

Tinódi-napok 2015

Meghívjuk Önt az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájába (Baja, Bezerédj u. 15.) a Tinódi-napok rendezvényeire.

Rendkívüli szülői értekezlet

Tisztelt Szülők!
Előre nem látott okok miatt 2015. május 28-án (csütörtökön) 18 órakor rendkívüli szülői értekezletet kell tartanunk a fenntartóváltással kapcsolatban.
Helyszín: Stúdióterem
Megjelenésükre számítunk!

Tisztelettel: Perhács Attila igazgató

Testnevelés besorolás

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy iskolánkban 2015. május 13-án (szerdán) reggel 8 órakor testnevelés besorolást végez az iskolaorvos.

Csutka 2015 próbazárás

Csutka 2015
7. próba
Próbazárás

Ezen a napon lesz a Családi-nap és a Vitál Iskola program is a Göndör Diáktanyán.
Időpont:     2015. május 9., szombat.
Gyülekező: iskolánk bejárata előtt 8,45-kor, kerékpárral.

Tartalom átvétel