Változik a tanévzáró ünnepély időpontja!

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanévzárás a következőképpen módosul:

A ballagás időpontja változatlan: 2018. június 16., szombat 10 óra.

A tanévzáró ünnepély időpontja: 2018. június 15., péntek 18 óra.

Radnóti Miklós intézményvezető

FIGYELEM! A SÁRKÁNYHAJÓS EVEZÉS HELYSZÍNE VÁLTOZOTT!

FIGYELEM!!!! A SÁRKÁNYHAJÓS EVEZÉS HELYSZÍNE VÁLTOZOTT!!!

NEM az Ifjúsági Szállónál találkozunk, hanem 14 órakor a Horgászegyesületnél lévő szobornál a sziget végében, majd onnan megyünk együtt a csónakgarázsoknál lévő sárkányhajós telephelyre.

Felújítási munkálatok az EFOP 4.1.3 pályázat keretében

Iskolánkban 2018. április 23-tól megkezdődnek a felújítási munkálatok az EFOP 4.1.3 pályázat keretében.
A tanítási idő alatt történik az ablakok cseréje, ezért mindenkitől türelmet, fokozott óvatosságot, és nagyobb odafigyelést kérünk és várunk el! A nyílászárók (101 db) cseréje május 22-ig történik meg.
Ezt követően a sportcsarnok mennyezetének szigetelésével, álmennyezetének cseréjével folytatódnak a munkálatok.
Június hónapban a parketták felújítását végzik a kivitelezők. A felújítás kezdetén az iskola belső udvarát építési területként használják, ezért a tanulók ez idő alatt a belső udvaron korlátozottan tartózkodhatnak!

Kedves Szülők!

A 4. évfolyamos tanulók szüleit rendkívüli szülői értekezletre hívjuk, melynek témája az elfogadott Pedagógiai Program szerinti eltérő óraterv, mely 5. évfolyamtól felmenő rendszerben érinti a gyerekeket. A választható óratervek egyike tartalmazza az emelt angol nyelv óraszámát. Itt kapnak a szülők tájékoztatást az angol nyelvi szintfelmérőről is.
Időpontja: 2018. április 25., szerda 17.00 óra
Helyszín: Stúdióterem
Minden 4. évfolyamon tanuló gyermek szülőjének megjelenésére számítunk!
Radnóti Miklós intézményvezető

Kedves Szülők!

Iskolánkba a beiratkozott gyermekek száma alapján 2 osztályt indítunk 1. évfolyamon a 2018/2019-es tanévben. Az 1. a osztályosokat Kovácsné Horváth Zsuzsanna, az 1. b osztályosokat Paszterkóné Zavaros Katalin várja.
A szülők a felvételről szóló tájékoztatást 2018. május 3-ig postai úton kapják meg.
A tanév indításáról a 2018. május 14-én 17 órától tartandó szülői értekezleten kapnak információkat.

Radnóti Miklós intézményvezető

Szállj vízre!

 Vonatkert 2018
6. próba
Szállj vízre!

Ezen a próbán a Sugovicán evezünk. A gyerekek csak szülő, vagy testnevelő által aláírt igazolással indulhatnak.  
Ehhez nyomtatvány kapható Faddi Istvánnénál (a titkárságon) és a próba  befizetésekor Metzinger Rózsa Ibolyánál (gondnoki iroda).
Időpont: 2018. április 27., péntek.
Találkozunk: 14 órakor az Ifjúsági Szálló (Petőfi-sziget) előtti partszakaszon.
Táv: sárkányhajóval kell egyszer körbeevezni a Petőfi-szigetet.

Etika/hit- és erkölcstan oktatás - szülői módosító nyilatkozat

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. május 20-ig van lehetőségük módosítani gyermekük etika/hit- és erkölcstan oktatás választását. Amennyiben élni szeretnének a változtatás jogával, az iskolatitkárnál található nyomtatvány kitöltésével és leadásával tehetik meg.

Nagyné Bálint Ildikó intézményvezető-helyettes

2018. május-június havi menzabefizetés

Tisztelt Szülők!

A  2018. májusi és júniusi étkezési térítési díjat egy időpontban, 2018. május 7-én, hétfőn 7,30-16 óra között kérjük rendezni.
Köszönjük!

 

DIGITÁLIS TÉMAHÉT

Első alkalommal regisztrált iskolánk az országosan megrendezett Digitális Témahétre április 9. és 13. között. A témahét során a pedagógusok és a diákok egyaránt betekintést nyerhetnek abba, hogy a mindennapos oktatás folyamatába milyen kreatív, játékos, mindenki által elsajátítható módon épülhet be a digitalizáció, az internetalapú technológiák használata.

Tavaszi szünet

Kedves Szülők!
A tavaszi szünet első napja 2018. március 29., csütörtök, utolsó napja április 3., kedd.
A szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4., szerda, "B" hét szerinti órarenddel.

Az iskola dolgozói nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Iskolavezetés

Oldalak