Riporter kerestetik!

30 éves az iskolatévé

Keressük, és találkozóra hívjuk diákriportereinket!
2017. június 10-én (szombaton) 14 órakor szerettel várunk minden régi és jelenlegi ITV munkatársat iskolánkba! A program védnöke dr. Cseh Béla címzetes igazgató, az iskolatévé és a riporterszakkör alapítója.
A riportertalalkozo@gmail.com e-mail címen várjuk a visszajelzéseket, ötleteket, régi fényképeket, emlékeket!

Fajszi Éva intézményvezető-helyettes

Ingyenes tankönyv

TÁJÉKOZTATÓ
a 2017/2018. tanév iskolai tankönyvrendeléssel kapcsolatos teendőkről

Az 1-5. évfolyamos tanulók térítésmentesen kapják a tankönyveket.
A 6-8. osztályos tanulók szülei, gondviselői a tanévre normatív (ingyenes) támogatást igényelhetnek.

Akkor kérhető az ingyenes tankönyv, ha a gyermek:

Adó 1%

Tisztelt Támogatóink!

Iskolánk alapítványa, a Gyakorlós Gyermekekért Alapítvány az alapító okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében hozzájárul intézményünk tanulóinak művelődési, sportolási, táborozási lehetőségeinek fejlesztéséhez, a kiemelkedő eredményeket elérő gyerekek jutalmazásához, az iskolán belüli eszközök modernizálásához.
Köszönjük szépen eddigi felajánlásaikat!

Kérjük, továbbra is támogassák alapítványunkat adójuk 1 %-ával!

Adószámunk: 19049041-1-03

Fajszi Éva intézményvezető-helyettes

2017. április havi menzabefizetés

Április hónapban a menzabefizetés csak egy napon lesz:
2017. április 4-én reggel 7.15-től - 16.00 óráig.
Aki elmulasztja, az utalhatja vagy pedig az önkormányzat pénztárában  befizetheti.

Nyílt napok a Bajai Eötvös József Általános Iskolában

Intézményünk szeretettel várja az iskolába készülő kisgyermekeket és szüleiket nyílt napjaira. Ezen programok keretében ismerkedhetnek meg az intézmény iránt érdeklődő családok a leendő első osztályos tanító nénikkel:
Tiralla Tímeával, Bajai Viktóriával és Mészáros Ágnessel.

Játszóházi délelőtt:
2017. február 25. szombat 9-11 óráig (Kérjük, hogy tornacipőt hozzanak magukkal!)

Nyílt tanítási napok:
2017. március 21. (kedd)
2017. március 22. (szerda)
2017. március 23. (csütörtök)

Beiskolázással kapcsolatos tájékoztató szülői értekezlet ideje és helye: 2017. március 23. (csütörtök) 17 óra, Stúdióterem

Leendő első osztályos tanítóink a 2017/2018-as tanévben
Megtekinthető bemutatóórák rendje

Kupszáné Ozvald Katalin

Megjelent a Vonatkerti Napló 2017. márciusi száma

Megjelent a Vonatkerti Napló 2017. márciusi száma.

Kedves Olvasóink!
Az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkával és a szabadidős tevékenységek színes palettájával bővebben megismerkedhetnek a februári Vonatkerti Napló című iskolaújságunk Tárogató című oldalain.

Észforgató tanulmányi verseny az alsó tagozatosok számára

Hamarosan újra versenghetnek az alsó tagozatos gyerekek, mivel ismét megszervezzük számukra a közel két hónapon keresztül zajló versenysorozatot.
A hagyományoknak megfelelően több területen is összemérhetik rátermettségüket tanulóink.
Jelentkezni a tanító néniknél lehet a verseny napját megelőzően egy héttel.

e-Dia – haladjunk mi is a korral!

Új programhoz csatlakozott iskolánk! A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja a „Diagnosztikus mérések fejlesztése” project keretében egy személyre szóló visszajelzést biztosító online értékelési rendszert dolgoz ki.

Az e-Dia rendszer, ha elnyeri végső formáját, alkalmas lesz arra, hogy 1-6. évfolyamos tanulók fejlődését évente több alkalommal felmérje, az esetleges lemaradásokat időben jelezze. A programba bekapcsolódó partneriskoláknak, így nekünk is, a részvétel lehetőséget biztosít arra, hogy kipróbáljuk, gyakoroljuk a számítógép alapú feladatmegoldást, és felkészüljünk a jövőbeli mérésekre, hisz tudjuk már, hogy a jövőben a kompetenciamérés, és az érettségi vizsga is online lesz!

NAVA-PONT lettünk!

Azaz iskolánkban mostantól szabadon hozzáférhetünk az elektronikus média kulturális értékeihez: rádió és televízióadásokhoz, természettudományos, oktató, történelmi filmekhez, sorozatokhoz, dokumentumfilmekhez, archív híranyagokhoz. Érdekesebbé, színesebbé válnak tőle tanóráink, hitelesebben tájékozódhatunk segítségével múltunk és jelenünk eseményeiről.

A Nemzeti Audiovizuális Archívum tartalmai rövid, egy perces változatban bárki számára hozzáférhetők az interneten, de a teljes anyagok csak a NAVA-PONT-okon keresztül érhetők el, most már a mi iskolánkban is!

Liskáné Svecz Andrea

Tisztelt Szülők!

A hit- és erkölcstan oktatás megszervezését a 20/2012. EMMI rendelet szabályozza.

A 182/A.§ (1) alapján

Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit – és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg.

Intézményünkben a tájékoztató megtartására kijelölt időpont:
2017. március 13., hétfő 17 óra.

A 182/B. § (7) alapján:

Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Fajszi Éva intézményvezető-helyettes

Oldalak